fusiebesluit
De synoden besloten

Rond half vijf kon je vrijdagmiddag op teletekst lezen dat de Lutherse Synode had ingestemd met het besluit om in mei te fuseren tot de Protestantse Kerk in Nederland. Bij de Lutheranen was een meerderheid van driekwart van de stemmen vereist. Die was er.
Het duurde tot 16.51 uur voordat het bericht verscheen ‘Protestantse kerkfusie beklonken’. Ook de Gereformeerde en de Nederlands-Hervormde synode waren akkoord. De vereiste tweederde meerderheid was gehaald.
In het vijf uur journaal een enigszins geëmotioneerde ds. Bas Plaisier, hij struikelde over de stemverhoudingen, met de mededeling: “De fusie is een feit – Goddank!”
Het nieuws van zes uur maakte melding van een scheuring: een aantal Gereformeerde Bonds-gemeenten gaat niet mee.
Na veertig jaar Samen-op-Weg-proces, destijds begonnen met de oproep van de 18, zal op 1 mei 2004 de fusie van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland zijn beslag krijgen.
De afgelopen jaren is er gewerkt aan gelijke grenzen voor de classis, een gelijke organisatie met dezelfde dienstencentra, en eenzelfde kerkorde.
En tegelijkertijd de mogelijkheid om het plaatselijke gemeenteleven in te richten zoals de gemeente ter plaatse dat wenst.
Veertig jaar Samen-op-Weg hebben veel van de veertig jaar door de woestijn: er werden kinderen geboren, het beloofde toekomstperspectief kwam dichterbij, vaak was het dor en droog, hoorde je het gemor, de verhalen over vleespotten vroeger. Het perspectief ligt in de toekomst, daar moeten komende generaties wonen en leven, geloven.
Met Gods hulp moet dat mogelijk zijn.

Protestantse Kerk in Nederland start 1 mei 2004.
(Overgenomen persbericht van de site www.sowkerken.nl)

De Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden gaan per 1 mei 2004 gezamenlijk verder onder de naam Protestantse Kerk in Nederland. Daartoe hebben de drie afzonderlijke synoden vrijdag 12 december te Utrecht besloten. Ter gelegenheid van de afronding van het Samen op Weg-proces werd gisteravond om 20.00 uur een bijzondere kerkdienst gehouden in de Domkerk
De synoden waren vandaag bijeen in drie Utrechtse kerken. De hervormde synode in de Jacobikerk, de gereformeerde synode in de Nicolaikerk en de lutherse synode in de Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat. Voor een geldig besluit was in de hervormde en de gereformeerde synoden (ieder 75 leden) een meerderheid vereist van tweederde van de uitgebrachte stemmen. De hervormde synode aanvaardde het fusievoorstel met 51 stemmen voor en 24 tegen. De gereformeerde synodeleden gingen akkoord met 66 stemmen voor en 6 tegen. In de lutherse synode (36 leden) was een meerderheid van driekwart nodig. Bij de lutheranen stemden 30 synodeleden voor en 6 tegen . In totaal stemden 147 synodeleden voor en 36 tegen de kerkfusie.

In het verenigingsbesluit aanvaarden de synoden een nieuwe kerkorde voor de Protestantse Kerk in Nederland. Dit zal de rechtsopvolger zijn van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (ELK). In de overeenkomst staat onder meer dat alle gemeenten van de drie kerken tot de nieuwe kerk gaan behoren. Wie lid is van één van deze gemeenten, zal straks automatisch ook lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk zijn voortgekomen uit de kerkhervorming in de Nederlanden in de 16e eeuw en bestonden sindsdien naast elkaar. De Gereformeerde Kerken in Nederland ontstonden in 1892 uit de fusie van twee kerkengroepen, die waren ontstaan door kerkscheuringen in de Nederlandse Hervormde Kerk: de Afscheiding in 1834 en de Doleantie van 1886.

Hervormden en gereformeerden groeiden met name sinds de Tweede Wereldoorlog dichter naar elkaar toe. In 1961 gaven negen hervormde en negen gereformeerde predikanten de verdere impuls tot een Samen op Weg-proces, door gezamenlijk de verklaring van ‘De Achttien’ uit te geven. Sindsdien hebben de synoden van beide kerken stapje voor stapje toenadering gezocht. In 1986 spraken zij uit ‘in staat van hereniging’ te zijn. Vanaf dat jaar was ook de Evangelisch-Lutherse Kerk in het proces van vereniging betrokken.


main