Het gebouw staat aan Kolderveen 47 te Nijeveen.

De diensten beginnen zondags om 10 uur.
(juli-aug 09.30 uur)

De Hervormde Kerk te Nijeveen

Toen vanaf 1300 het zuidoostelijke deel van Drenthe tot grote bloei kwam door de vervening, stroomde het veenvolk van alle kanten toe; schippers uit Utrecht en de IJsselstreek, Drenthen en Friezen. Al die vreemdelingen brachten hun eigen gewoonten, taal en levensopvattingen mee. In dat komen en gaan kreeg de Hervormde Gemeente Nijeveen haar gestalte. De kerk was de plaats waar mensen zich met elkander en met God verzoenden, tot op vandaag toe. Sinds 1477 komen mensen samen in het kerkgebouw en dat gaat maar door....


De kerk heeft de beschikking over een 2-tal monumentale gebouwen namelijk de kerk zelf en het jeugdgebouw. Dit laatste was de voormalige dorpsschool met aan de achterzijde 2 diaconiewoningen. Achter de kerk ligt een kerkelijke begraafplaats.

Het gebouw staat aan de Dorpsstraat 58 te Nijeveen.

De diensten beginnen zondags om 10 uur. (juli-aug 09.30 uur)

Kerken in Nijeveen

De Gereformeerde Kerk van Havelte, Nijeveen en Wanneperveen

De gereformeerde kerk is de jongste van de drie. Zij bestaat in Nijeveen , als dochter van de andere twee pas sinds 1836. Het eerste kerkgebouw werd eind 1843 in gebruik genomen. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Uiteindelijk is besloten om de kerk op deze plaats te bouwen. Later werd er nog een pastorie bijgebouwd. Omdat de kerk te klein geworden was en niet meer aan de eisen van de tijd voldeed zijn het oude kerkgebouw en de pastorie in 1971 gesloopt om plaats te maken voor de huidige kerk. Later kreeg de kerk nog wat extra vergaderruimte.
Door al die uitbreidingen en verbouwingen kan ze nu alle bezoekers ruim herbergen. In 2002 is de kerk gerenoveerd zodat ze nu zowel van binnen als van buiten bij de tijd is en ruimte biedt aan een christelijke geloofsgemeenschap.

De hervormde Kerk te Kolderveen/Dinxterveen

Het Kolder- en Dinxterveense kerkje is een uniek kerkje op de rand van de provincie Drenthe. Midden tussen de weilanden, verbonden met een 300 meter lange laan, die aan weerszijden voorzien is van beuken, geeft zij een rustiek gevoel. In dit oude gotische kerkje komt de gemeente komt de gemeente al zo'n 700 jaar samen. De kerk werd prachtig gerestaureerdin 1974. Het orgel is gebouwd door van Oekelen, in de eerste helft van de 19e eeuw. De kerk is eveneens verbonden met de naam Thijs van Urk die op zeer jeugdige leeftijd (17 jaar) stierf en de kerk een forse nalatenschap naliet waaruit de kosterswoning en de laan naar de kerk werden bekostigd. Rondom het kerkje vindt U de begraafplaats. Binnenin een levendige gemeenschap die met elkaar het brood breekt en de wijn drinkt en zich wil richten naar Gods Woord.

 

Het gebouw staat aan de Dorpsstraat 7 te Nijeveen.

De diensten beginnen zondags om 10 en 19 uur.main