vereniging tot de pkn

De drie synoden van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden hebben op 12 december 2003 besloten de oude kerkverbanden per 1 mei 2004 op te heffen om deze vervolgens voort te zetten in het kerkverband van de Protestantse Kerk in Nederland. Met deze besluiten zijn ook de nieuwe kerkorde, de ordinanties en de generale regelingen vastgesteld.

Reeds in de loop van 2003 is een aantal artikelen voor het kerkblad geschreven met de bedoeling enkele onderwerpen in de nieuwe regelgeving te verduidelijken. De artikelen gaan over::

 

calvijn
luther
main